Mùn cưa

Mùn cưa của Công ty TNHH Linh Hưng HL là sản phẩm tuyệt vời được chế biến từ gỗ tự nhiên. Sản phẩm chất lượng cao này có nhiều ứng dụng đa dạng, từ sử dụng làm phân bón hữu cơ đến sản xuất năng lượng sinh học và làm lớp phủ cho các loại đất trồng.

LIÊN HỆ